Adatkezelési tájékoztató

CityApp alkalmazás használatához

A CityApp Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a CityApp alkalmazás igénybevétele során kezelt személyes adatok vonatkozásában jelen adatkezelési tájékoztatóval kíván eleget tenni az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének[1] (továbbiakban: GDPR) 13. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségének.

 1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
 • CityApp Kft.
  • Cím: 6000 Kecskemét, Korona u. 2. 6.emelet
  • Cégjegyzékszám: 03-09-131799
  • Adószám: 26368371-2-03
  • Telefon: +36 21 2424-200
  • E-mail: ugyfelszolgalat@cityapp.hu
  • Képviselő: Fricz István ügyvezető

 

 1. Az applikációban elérhető szolgáltatások

Az Adatkezelő a CityApp alkalmazás (továbbiakban: applikáció) létrehozásával lehetőséget biztosít a felhasználóknak profil regisztrációt követően az alábbi alkalmazások igénybevételére:

 • Hűségkártya
 • Közlekedési mobiljegy vásárlás
 • Autópálya-matrica vásárlás
 • Belépőjegy vásárlás

 

 1. Profil regisztráció

Az applikációban elérhető alkalmazásokat kizárólag profil regisztrációt követően lehet igénybe venni.

A profil regisztráció során kezelt személyes adatok, valamint az adatkezelés célja és jogalapja az alábbi táblázatban került meghatározásra:

Személyes adat Cél Jogalap
Titulus Érintett beazonosítása, szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulás
Vezetéknév Érintett beazonosítása, szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulás
Utónév Érintett beazonosítása, szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulás
E-mail cím Szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulás
Az adatkezeléshez történő hozzájárulásra vonatkozó információ: elfogadás és annak dátuma Szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulás
Telefon UUID (universally unique identifier) univerzális egyedi azonosító, amely a regisztrációkor automatikusan keletkezik Érintett beazonosítása, szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulás

 

A profil regisztráció során rögzített és keletkezett személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel Ön regisztrációs folyamat során a választókapcsoló bejelölésével jelzi, hogy beleegyezését adja személyes adatai kezeléséhez.

A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonására Önnek a profil regisztráció törlése menüpontra kattintással van lehetősége. Amennyiben nem járul hozzá személyes adatai Adatkezelő általi kezeléséhez, abban az esetben a regisztráció sikertelen lesz, és ezáltal Ön nem tudja az alkalmazás szolgáltatásait igénybe venni.

 

Adatok megőrzési ideje

Az Adatkezelő a táblázatban meghatározott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a profil regisztráció törléséig kezeli.

 

 1. Közlekedési mobiljegy alkalmazás

Az Adatkezelő az applikációban található Közlekedési mobiljegy alkalmazás létrehozásával lehetőséget biztosít a felhasználóknak arra, hogy különböző közlekedési szolgáltatók utazáshoz szükséges menetjegyeit, bérleteit az alkalmazáson keresztül megvásárolja, és az utazás megkezdése előtt érvényesítse.

A Közlekedési mobiljegy alkalmazás használata során a profil regisztrációban meghatározott személyes adatokon felül az alábbi táblázatban meghatározott személyes adatokat kezeli az Adatkezelő az ott meghatározott célból és jogalappal:

Személyes adat Cél Jogalap
Személyazonosításra alkalmas okmány száma A mobiljegy felhasználással érintett közlekedési szolgáltató által adott termékre előírt feltételek teljesítése esetén a jogosultság igazolás céljából. GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződéses jogalap
Bérletigazolvány száma A mobiljegy felhasználással érintett közlekedési szolgáltató által adott termékre előírt feltételek teljesítése esetén a jogosultság igazolás céljából. GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződéses jogalap
Diákigazolvány száma A mobiljegy felhasználással érintett közlekedési szolgáltató által adott termékre előírt feltételek teljesítése esetén a jogosultság igazolás céljából. GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződéses jogalap
Nyugdíjas igazolvány száma A mobiljegy felhasználással érintett közlekedési szolgáltató által adott termékre előírt feltételek teljesítése esetén a jogosultság igazolás céljából. GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződéses jogalap
Egyéb a közlekedési szolgáltató által biztosított kedvezmény igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges jogosultság igazolás, vagy igazolvány száma A mobiljegy felhasználással érintett közlekedési szolgáltató által adott termékre előírt feltételek teljesítése esetén a jogosultság igazolás céljából. GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződéses jogalap
Korábban vásárolt jegyekre, bérletekre vonatkozó információk Szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződéses jogalap
Felhasználó egyenlege Szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződéses jogalap
Számlázási cím Szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése
Az ÁSZF elfogadására és Adatkezeléshez történő hozzájárulásra vonatkozó információ: elfogadás és annak dátuma Szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése

 

Adatok megőrzési ideje

Az Adatkezelő a táblázatban meghatározott személyes adatokat a profil regisztráció törléséig, de legfeljebb az utolsó vásárlást követő 5 évig kezeli.

 

 1. Autópálya-matrica alkalmazás

Az Adatkezelő az applikációban található Autópálya-matrica alkalmazás létrehozásával lehetőséget biztosít a felhasználóknak arra, hogy az autópályák használatára feljogosító autópálya-matricákat az alkalmazáson keresztül megvásárolja.

Az Autópálya-matrica alkalmazás használata során a profil regisztrációban meghatározott személyes adatokon felül az alábbi táblázatban meghatározott személyes adatokat kezeli az Adatkezelő az ott meghatározott célból és jogalappal:

Személyes adat Cél Jogalap
Forgalmi rendszám Szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződéses jogalap
Jármű kategóriája Szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződéses jogalap
Ország Szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződéses jogalap
Korábban vásárolt autópálya-matricákra vonatkozó információk Szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződéses jogalap
Felhasználó egyenlege Szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződéses jogalap
Számlázási cím Szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése
Az ÁSZF elfogadására és Adatkezeléshez történő hozzájárulásra vonatkozó információ: elfogadás és annak dátuma Szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése

 

Adatok megőrzési ideje

Az Adatkezelő a táblázatban meghatározott személyes adatokat a profil regisztráció törléséig, de legfeljebb az utolsó vásárlást követő 1 évig kezeli.

 1. Belépőjegy alkalmazás

Az Adatkezelő az applikációban található Belépőjegy alkalmazás létrehozásával lehetőséget biztosít a felhasználóknak arra, hogy különböző szolgáltatók által meghirdetett eseményekre az alkalmazáson keresztül belépőjegyet vásároljanak.

A Belépőjegy alkalmazás használata során a profil regisztrációban meghatározott személyes adatokon felül az alábbi táblázatban meghatározott személyes adatokat kezeli az Adatkezelő az ott meghatározott célból és jogalappal:

Személyes adat Cél Jogalap
Számlázási cím Szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése
Az ÁSZF elfogadására és Adatkezeléshez történő hozzájárulásra vonatkozó információ: elfogadás és annak dátuma Szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése

 

Adatok megőrzési ideje

Az Adatkezelő a táblázatban meghatározott személyes adatokat a profil regisztráció törléséig, de legfeljebb az utolsó vásárlást követő 8 évig kezeli.

 

 1. Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő az applikációban található azon alkalmazások vonatkozásában, ahol vásárlás történik, eleget téve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásoknak számviteli bizonylatot állít ki a vásárlásról.

A bizonylatok vonatkozásában az Adatkezelő az alábbi táblázatban meghatározott személyes adatokat kezeli az ott meghatározott célból és jogalappal:

Személyes adat Cél Jogalap
Számlázási név Jogszabályi megfelelés GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése
Számlázási cím Jogszabályi megfelelés GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése
Számla kelte Jogszabályi megfelelés GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése
Számla összege Jogszabályi megfelelés GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése
Teljesítés időpontja Jogszabályi megfelelés GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése

 

Adatok megőrzési ideje

A számviteli bizonylatok vonatkozásában kezelt személyes adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. alapján a bizonylat kiállításától számított 8 évig őrzi meg.

 1. Mobilfizetéssel kapcsolatos adatkezelés

A felhasználó az applikációban található azon alkalmazások vonatkozásában ahol vásárlás történik, mobilfizetési szolgáltatás igénybevételével tehet eleget fizetési kötelezettségének.

A mobilfizetés vonatkozásában az Adatkezelő az alábbi táblázatban meghatározott személyes adatokat kezeli az ott meghatározott célból és jogalappal:

Személyes adat Cél Jogalap
SimplePay referencia szám Fizetés teljesítésére vonatkozó visszaigazolás GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződéses jogalap
Tranzakció azonosító Fizetés teljesítésére vonatkozó visszaigazolás GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződéses jogalap
Fizetés dátuma és időpontja Fizetés teljesítésére vonatkozó visszaigazolás GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződéses jogalap
Befizetés státusza Fizetés teljesítésére vonatkozó visszaigazolás GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződéses jogalap

 

Adatok megőrzési ideje

Az Adatkezelő a táblázatban meghatározott személyes adatokat a fizetéstől számított 8 évig őrzi meg.

 

 1. Telefonos ügyfélszolgálat igénybevételével kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít a felhasználók részére, hogy munkaidőben telefonos ügyfélszolgálat igénybevételével jelezhessék esetlegesen felmerülő kérdéseiket, problémáikat.

A telefonos ügyfélszolgálat igénybevétele során az Adatkezelő az alábbi táblázatban meghatározott személyes adatokat kezeli az ott meghatározott célból és jogalappal:

 

Személyes adat Cél Jogalap
Az érintett hangja Fogyasztóvédelem GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdek
Az érintett által elmondottak Fogyasztóvédelem GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdek
Az érintett telefonszáma, amin a hívást kezdeményezi, illetve lefolytatja. Fogyasztóvédelem GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdek

 

Amennyiben a felhasználó igénybe veszi a telefonos ügyfélszolgálatot, az Adatkezelő az érintett hangját és általa elmondott információkat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint kezeli. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a telefonos ügyfélszolgálat igénybevétele esetén ügyintézőnkkel folytatott beszélgetését fogyasztóvédelmi célból rögzítjük, és 5 évig megőrizzük. A hívás azonosítója a hívás időpontja és az ön telefonszáma. Ezen tájékoztatás a telefonhívás esetén az ügyintézővel való beszélgetés megkezdése előtt is elhangzik.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásával és az Európai Adatvédelmi Testület (korábban a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport) 6/2014. számú véleményével összhangban az Adatkezelő fentebb leírt telefonos ügyfélszolgálathoz kapcsolódó hangrögzítés esetén megállapított önálló adatkezelési cél, a fogyasztóvédelem esetében elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, mely tesztben részletesen elemezte, hogy az Adatkezelő saját érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintett érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben. Az érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során azonosítani kell az adatkezelő jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező adatalanyi érdeket és az érintett alapjogot, végül a súlyozás elvégzése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e az adott személyes adat.

A tesztben foglaltak alapján megállapítható, hogy az Adatkezelő jogos érdeke adatkezelési cél esetében arányosan korlátozza az érintettek jogos érdekét.

Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintettek olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek alapján az érintettek személyes adatait nem kezelhetné. Az adatkezelés kivitelezésére pedig alternatív, kevesebb személyes adat kezelésével járó vagy más módszert követő adatkezelési megoldások alkalmazása ellehetetlenülne az Adatkezelő részéről.

Az érdekmérlegelési tesztek eredménye alapján az adatkezelés megfelel a jogos érdekkel, mint jogalappal szemben támasztott jogszabályi elvárásoknak.

 1. Adattovábbítás címzettjei

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait külföldre, valamint harmadik személyeknek a panaszkezelés és mobilfizetés kivételével nem továbbítja Az Adatkezelő jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat abban az esetben, ha az érintett panaszának kezeléséhez, megválaszolásához a Cityapp Kft. nem rendelkezik kompetenciával, viszonteladói szerződésére tekintettel a panaszt köteles a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére továbbítani. Amennyiben a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. sem jogosult a panasz ügyintézésére, abban az esetben továbbítja azt az illetékes szolgáltatónak (pl.: közlekedési szolgáltató, stb.). Mobilfizetés esetén az Adatkezelő az érintett személyes adatait továbbítja az OTP Mobil Kft. (simplepay) részére.

 1. Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő az adatkezelés folyamata során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • „HW Stúdió” Kft.
  • 6000 Kecskemét, Izsáki út 4/H fszt. 1.
 • Sárkány Informatikai Zrt.
  • 1116 Budapest, Vasvirág sor 52.
 • Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
  • 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

 

 1. Az érintett jogai és jogérvényesítés lehetőségei

Az alábbiakban ismertetjük Önnel a GDPR legfontosabb rendelkezéseit az Ön jogaival és jogérvényesítési lehetőségeivel kapcsolatban.

Amennyiben Önnek bármilyen észrevétele, kérdése merül fel jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a benne foglalt tartalommal kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal munkatársaink a segítségére lesznek a fenti elérhetőségek bármelyikén.

 

 • GDPR szerinti hozzáférés vagy tájékoztatáshoz való jog

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást, információt kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést, tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljairól;
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket is,
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az Ön további joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen,
 • Önt megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • amennyiben az adatokat nem Öntől kapta meg az Adatkezelő, a személyes adatok forrására vonatkozóan minden elérhető információról kérhet tájékoztatást,
 • automatizált döntéshozatalról, amennyiben az Ön adataival kapcsolatban ilyen adatkezelést végez az Adatkezelő, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó világos, egyértelmű információkról, valamint arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír Önre nézve és várhatóan milyen következményekkel jár.
 • Amennyiben személyes adatok harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelőségi garanciákról.
 • Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot igényelhet és ha annak nincs jogszabályban előírt akadálya az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a GDPR előírásai szerint széles körben használt elektronikus formátumban kell azokat az Ön rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön ezt más módon igényli.

 

 • A helyesbítéshez való jog

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó hibás, pontosítást igénylő személyes adatokat. Ön jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

 • A törléshez elfeledtetéshez való jog

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére – a GDPR szerinti indokolatlan késedelem nélkül – törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó személyes adatok, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Önről kezelt személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő felvette vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése miatt törölni kell; vagy
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben az adatkezelés a GDPR–ban foglalt alábbi okok miatt szükséges, nem lehetséges a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog érvényesítése így különösen:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése céljából;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • szükséges a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a GDPR rendelkezései szerint jogosult arra, hogy kérésének megfelelően korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • Ön vitatja az Önről kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az Ön által pontatlannak, hiányosnak ítélt személyes adatokat,
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekével szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján adatkezelési korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

 

 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérése esetén tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

 

 • Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő bármilyen módon akadályozná.

Az adatok hordozhatóságának jogával Ön az alábbi esetekben élhet:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok közvetlen továbbítását az Adatkezelőtől az Ön által megjelölt adatkezelőhöz.

 

 • A tiltakozáshoz való jog

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szorosan kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

 • A Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(http://naih.hu/; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

 

 

[1] General Data Protection Regulation, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)