CITYAPP ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Ön által letöltött CityApp applikációt (a továbbiakban: applikáció) a CityApp Kft. (Székhely: 6000 Kecskemét, Korona utca 2. 6. em.; Cégjegyzékszám: 03-09-131799; Adószám: 26368371-2-03) a továbbiakban: (Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja.

A rögzített adatokat Szolgáltató bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása, az applikáció működése érdekében kezeli. A felhasználó (Felhasználó) személyes adatait a szolgáltató nem kezeli.

Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény illetve, valamint a „AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE” szerint a legteljesebb mértékben eleget téve jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató az adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Az applikáció letöltése minden esetben önkéntes. A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a letöltést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E felelősségvállalásra tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Az adatkezelés célja: a CityApp szolgáltatásainak a Felhasználó általi igénybevétele, az alkalmazáson belül a Felhasználó részére ajánlatok, reklám célú felhívások és üzenetek küldésére sor kerülhet. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§.(1) a.) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

  • a Felhasználó bejelentkező számítógépének és mobil eszközeinek azon adatai melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere, a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít,
  • a Felhasználó GPS koordinátái az applikációban felhasználásra kerülhetnek,
  • a Szolgáltató nem követ nyomon felhasználóhoz köthető módon semmilyen

tevékenységet, így hirdetésazonosítót (Advertising ID) sem használ.

A CityApp applikáció iOS és/vagy Android környezetben történő használatával a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató az applikáció egyes funkcióinak megnyitásáról, azok használatának időtartamáról anonim statisztikát vezessen.

Az adatkezelés időtartama:

Szolgáltató az adatokat az applikáció használata során kezeli.

Az adatokhoz való hozzáférés:

a kezelt adatokat kizárólag a Szolgáltató munkatársai az applikáció és a szolgáltatás működéséhez szükséges mértékben férhetnek hozzá. Az adatok feldolgozását Szolgáltató végzi, azokhoz hozzáférést harmadik személy részére nem biztosít.

Felhasználó a letöltéssel hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Szolgáltató kijelenti, hogy az összekapcsolt adatok nem minősülnek, személyes adatnak tekintettel arra, hogy azokból az érintett-tel való kapcsolat nem állítható helyre. Az összekapcsolt adatokat Szolgáltató harmadik személy részére semmilyen formában nem szolgáltatja ki, azok kizárólag a Szolgáltató munkatársai számára, hozzáférhetőek. A rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, hogy Szolgáltató hatósági határozaton alapuló, illetve egyéb hivatalos úton történő megkeresésnek tesz eleget. Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja, az applikáció törlése a hozzájárulás visszavonását jelenti.

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1122. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) Szolgáltató felé az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen észrevételt az alábbi e-mail címen tehet meg: info@cityapp.hu Az applikáció harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt, így azokért semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben az adatkezelési szabályzatot nem áll módjában teljeskörűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él kérjük, az applikációt ne töltse le, illetőleg törölje azt!

CityApp Kft.