ÁSZF

Általános Megjelenési Feltételek

A honlap és az applikáció az üzletekről és szolgáltatókról egyéb felhatalmazás nélkül csak nyilvános információkat közölnek.  A honlapon megjelenő üzletek, szolgáltatók jogosultak a saját szolgáltatásukról kiegészítő információkat elhelyezni.  A honlapon és az applikációban való megjelenés céljából szolgáltatott szövegekkel és fotókkal kapcsolatosan szerzői jogi igényt nem támasztanak, azoknak jogtulajdonlását a honlap üzemeltetőjének kizárólagos felhasználásra átadják.

A honlap a városlistában szereplő településekben működő kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató azon tevékenység megjelenítésére szolgál, amelyet a honlap üzemeltetője közlésre alkalmasnak ítél, megjelentetését szükségesnek tartja és a felhasználók számára ajánlani tud.

Adatvédelem

1) Az adatvédelemről általában: A CityApp Kft. tiszteletben tartja és megóvja a Felhasználó személyes adatait. Honlapunk biztonságot nyújt mindenkinek, aki meglátogatja akár tájékozódás, akár feltöltések céljából. Az adatkezelés célja a CityApp.hu weboldalon és a CityApp mobil applikációban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A megadott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, és azokat csak saját céljainkra használjuk fel. Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a felhasználó önkéntes hozzájárulása. 2) Ki az adatkezelő? A CityApp.hu szolgáltatását a HW Stúdió Kft. üzemelteti. 3) Milyen információkat gyűjtünk össze, és hogyan használjuk azokat? a) A CityApp.hu meglátogatásakor olyan általános információkat gyűjtünk, amelyek nem azonosítják a Felhasználót személyesen (pl.: oldalak letöltési gyakorisága). Ezeket és az ezekhez hasonló információkat utána elemezzük annak érdekében, hogy a honlapot a látogatóink igényei és vásárlói szokásai alapján fejlesszük. c) • Ezen kívül a HW Stúdió Kft. ügyfélkezeléssel foglalkozó munkatársai és a szolgáltatás folyamatos üzemeltetéséért felelős rendszergazdák férhetnek hozzá a CityApp.hu oldal eltárolt adataihoz. 4) Adatbiztonsági intézkedések Az adatok szerverteremben telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szervereink adathordozóin tárolódnak. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. A Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban A kötelező személyes adatok megadása nélkül nem vehetők igénybe a CityApp.hu szolgáltatásai. Személyes adatok kezeléséről tájékoztatás kérhető. Ebben az esetben munkatársaink meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre. Ebben az esetben információt adunk ki a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatok törlési, zárolási, helyesbítési lehetőségeiről, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás ügyfélszolgálatunk felkeresésével kérhető. Minden felhasználó maga módosíthatja személyes adatait. Erre bejelentkezés után van lehetőség. A regisztrációt az Ügyfélszolgálathoz intézett kérés esetén 5 munkanapon belül megszüntetjük.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a CityApp.hu üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

Tiltott tartalmak

Kifejezetten tilos a CityApp.hu oldalain törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. A CityApp Kft. fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére. Probléma, reklamáció, panasz, adatbeviteli hiba esetén az ügyfélszolgálat áll a Felhasználó rendelkezésére. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei a CityApp.hu honlapján találhatóak. Azonnali probléma esetén a lehető leghamarabb, minden más esetben a következő munkanaptól számított 48 órán belül válaszol az Ügyfélszolgálat. A Felhasználónak a feltöltő üzlet vagy szolgáltatói árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén a feltöltővel szemben tudja érvényesíteni, hiszen a CityApp.hu kizárólag a kapcsolatot közvetíti a felek között.

Információk közzététele:

A honlap üzemeltetője jogosult eldönteni, mely üzletekről közöl információkat, ebből következően a honlapon való megjelenés nem automatikus. Az elutasításról való döntést az üzemeltetőnek nem kell megindokolnia. Szolgáltató jogosult moderátori eljárás keretében felülvizsgálni a megjelentetni kívánt szöveges, képi, grafikus, stb. információt. A moderátori eljárás keretében a honlap üzemeltetője visszautasíthatja a megrendelést és törölheti az adatokat.

Törölhető az információ, ha:

- Valótlan adatokat tartalmaz

- Szerzői jogot sért

- Üzleti titkot sért

- Bármely személy vagy közösség jó hírnevét sérti

- Erőszakra buzdít

- Kábítószer, szexuális szolgáltatás igénybevételére ösztönöz

- Közönség számára egyéb módon megbotránkoztató lehet

- A felsoroltakon túl bármilyen módon törvényt sért

Az adat szolgáltatója felelős az általa megadott adat valódiságáért, továbbá azért, hogy az általa közreadott információ nem sért jogszabályt és etikai, erkölcsi normákat. Az adatszolgáltató felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy az általa megadott adatokat és egyéb információkat a weblap moderátora felülvizsgálja-e vagy sem. Az adatszolgáltató vállalja, hogy az általa online közzétett adatokban és információkban történt változást haladéktalanul érvényesíti.

Vitás esetek:

Amennyiben a honlapon megjelenő szolgáltatónak kifogása van a megjelentetés módja ellen, annak javítását írásban kérheti. Ha ez nem történik meg, jogosult a megjelenés törlésének kérésére, amelyet a honlap üzemeltetőjének a következő munkanaptól számított 48 órán belül teljesítenie kell.

Záró rendelkezések

A CityApp Kft. fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosításról mentés nem készül, mindig az oldalon feltüntetett ÁSZF aktuális szövege érvényes. A CityApp Kft. nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek. A szerződő felek az ÁSZF.-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv irányadó rendelkezéseit veszik figyelembe. Jogvita esetére felek – hatáskörtől függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróságot, illetve a Kecskeméti Törvényszéket.